Miten värivuodenajat muodostuvat

Värisävyjä arvioidaan pääasiassa värin kolmen ominaisuuden perusteella. Jokaisella olemassa olevalla sävyllä on mitattavissa oleva värilämpötila, saturaatio (eli kirkkauden aste) ja valööri (tummuusaste). Kaikki väripaletit (samoin kuin jokaisen ihmisen ihonsävy) koostuvat näiden kolmen ominaisuuden yhdistelmästä.


Perinteisissä neljän vuodenajan paleteissa värin eri ominaisuudet yhdistyvät näin:


Kesän väritys (ja siten myös väripaletti) on viileä, murrettu (eli pehmeä) ja vaalea. 

Syksyn väritys on lämmin, murrettu ja tumma.

Talven väritys on viileä, kirkas ja tumma.

Kevään väritys on lämmin, kirkas ja vaalea. 


Jokaisen vuodenajan ominaisuuksista siis yksi on yhteinen minkä hyvänsä toisen paletin kanssa, ja kaksi ominaisuutta ovat aina ristiriidassa keskenään. Tämä jättää monet meistä "niin mutta"-tilanteeseen. Jokin ominaisuus tuntuu olevan pielessä, valitseepa minkä hyvänsä näistä neljästä.

Neljän vuodenajan värianalyysiin verrattuna Sci Art-paletit kehittäneen Kathryn Kalisz:in tärkeintä antia oli se, että hän havaitsi suurimman osan ihmisistä kuuluvan ns. neutraaleihin värivuodenaikoihin, mikä tarkoittaa, että heidän värityksessään on sekä viileitä että lämpimiä elementtejä. Näiden ihmisten värityksessä jokin muu piirre kuin värilämpötila (sävyjen pehmeys, kirkkaus, tummuus tai vaaleus) on määräävä. Lisäksi uutta oli se, että Kaliszin kehittämät 12 väripalettia ovat kaikki täysin itsenäisiä, eli mikään sävy ei toistu muissa paleteissa, koska nämä 12 vuodenaikaa aidosti eroavat väritykseltään toisistaan. Lähivuodenaikojen sävyt toki muistuttavat toisiaan, mutta eivät ole parhaita mahdollisia "naapurilleen", koska värin ominaisuudet (valööri, saturaatio ja lämpötila) kaikki muuttuvat jonkin verran aina vuodenajasta toiseen siirryttäessä.


Yleistäen nuo 12 palettia voidaan kuitenkin kuvailla näin (määräävin ominaisuus on mainittu ensin, ja naapurivuodenajat ovat tässä aina peräkkäin, joten sävyt muuttuvat maltillisesti yhdestä toiseen siirryttäessä):


Vaalea Kesä: vaalea - viileän neutraali - keskikirkas

Puhdas Kesä: viileä - keskikirkas - keskitumma

Pehmeä Kesä: pehmeä - viileän neutraali - keskitumma


Pehmeä Syksy: pehmeä - lämpimän neutraali - keskitumma

Puhdas Syksy: lämmin - keskikirkas - keskitumma

Tumma Syksy: tumma - lämpimän neutraali - melko kirkas


Tumma Talvi: tumma - viileän neutraali - melko kirkas

Puhdas Talvi: viileä - melko kirkas - keskitumma

Kirkas Talvi: kirkas - viileän neutraali - keskitumma


Kirkas Kevät: kirkas - lämpimän neutraali - keskitumma

Puhdas Kevät: lämmin - melko kirkas - keskitumma

Vaalea Kevät: vaalea - lämpimän neutraali - keskikirkas      > väriympyrä jatkuu taas Vaaleaan Kesään.Kalisz havaitsi, että kaikkien ihmisten väritystä riittää kuvaamaan 12 kategoriaa. Jos niitä olisi vähemmän, tulos olisi monille "sinne päin" ja henkeäsalpaavan hyvät sävyt jäisivät löytymättä. Jos vuodenaikoja taas olisi enemmän, menetelmästä tulisi vaikea käyttää, koska sävyjen välinen ero olisi niin pieni, että sitä olisi hyvin vaikea havaita (nytkin joskus tekee tiukkaa).

Katso lisää 
introvideoltani!